|  
You are here : News
News
Category
image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการCF พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเ... Read More..
Created by dipuser 12/2/2014 2:50:14 PM

งานการเงินฯ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดหมายเลขครุภัณฑ์สพช.0416-13-002-006/52

งานการเงินฯ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดหมายเลขครุภัณฑ์สพช... Read More..
Created by dipuser 12/2/2014 3:38:17 PM

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการCF พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5 ขอนแก่น ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเ... Read More..
Created by dipuser 12/2/2014 11:38:19 AM

งานธุรการ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุใช้ในงาน

งานธุรการ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุใช้ในงาน จำนวน 3 รายการ จากหจก. ดับบลิว วี... Read More..
Created by dipuser 12/2/2014 3:26:54 PM

image

ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม TF

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการบริการเงินสมทบจ้... Read More..
Created by dipuser 12/8/2014 6:16:08 PM


Page 9 of 17First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last