|  
You are here : News
News
Category

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จัดฝึกอบรม หลักสูตร การตลาด และการออกแบบผลิตภัณฑ์

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จัดฝึกอบรม หลักสูตร การตลาด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอ... Read More..
Created by dipuser 11/21/2014 2:59:55 PMขอเชิญเที่ยวงานคืนความสุขให้ประชาชน "นิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 24"

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. - 20.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท... Read More..
Created by dipuser 11/21/2014 11:35:02 AM

ประกาศราคากลาง กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลางกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่ง... Read More..
Created by dipuser 11/22/2014 11:02:21 AM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหรรมภาคที่ ๔ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ CF เรื่อง “การวางระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008” บริษัท สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด

โครงการการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการ(Consultancy... Read More..
Created by dipuser 12/9/2014 1:11:51 PM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหรรมภาคที่ ๔ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ CF เรื่อง “การวางระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008” ของ บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

โครงการการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการ (Consultanc... Read More..
Created by dipuser 12/9/2014 1:06:55 PM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหรรมภาคที่ ๔ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ CFเรื่อง การวางระบบบัญชี ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ซี เอส พี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหรรมภาคที่ ๔ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการ การบริการ เงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เ... Read More..
Created by dipuser 12/9/2014 11:35:52 AM

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECIT)

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาขีอความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ECIT ราคา70,0... Read More..
Created by dipuser 11/22/2014 11:06:20 AM

ประกาศราคากลางโครงการเงินสมทบในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

ประกาศราคากลางโครงการเงินสมทบในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund : TF) ราคา 50,000 บาท Read More..
Created by dipuser 11/22/2014 10:56:32 AM

Page 16 of 17First   Previous   8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  Next   Last