|  
You are here : News
News
Category

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน ภูมิภา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหก... Read More..
Created by dipuser 11/25/2014 9:41:42 AM


image

ประกาศราคากลาง กิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีคัดเลือก ราคากลางจำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) Read More..
Created by dipuser 12/8/2014 5:55:46 PM

image

ประกาศราคากลาง กิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สาขาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกาศราคากลาง กิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สาขาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ภายใต้โครงการปร... Read More..
Created by dipuser 12/8/2014 5:34:01 PM


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ECIT

รายละเอียด ราคากลาง โปรดอ่านด้านใน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 เลข... Read More..
Created by dipuser 11/24/2014 3:16:17 PM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลกร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 1

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลกร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ ค... Read More..
Created by dipuser 11/24/2014 3:04:31 PM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (CIMED)"

ระหว่างวันที่ 18-21พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ Read More..
Created by dipuser 11/23/2014 4:50:15 AM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ประกาศสอบราเครื่องปรับอากาศใหม่

ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ... Read More..
Created by dipuser 11/21/2014 5:26:20 PM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศู... Read More..
Created by dipuser 11/21/2014 5:21:05 PM

Page 15 of 17First   Previous   8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  Next   Last