|  
You are here : News
News
Category

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรม การบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรม ... Read More..
Created by dipuser 11/27/2014 9:09:28 PM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรม การบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรม ... Read More..
Created by dipuser 11/27/2014 9:03:57 PM

image

ประกาศราคากลางกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการเพิ่มผลิ... Read More..
Created by dipuser 12/8/2014 5:54:41 PM

image

เชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"Digital Economy พลิกธุรกิจ ติดดิจิตอล พร้อมรับ AEC"

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น 86 ม.3 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-379296-... Read More..
Created by dipuser 11/27/2014 4:07:05 PM

ศููนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

โดยให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกทั่วไป (แบบรวมกลุ่ม) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ OTOP/วิสาหกิจชุมชน ด้านการ... Read More..
Created by dipuser 11/27/2014 10:56:00 AM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เข้าร่วมอบรมกิจกรรมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ MDICP ภูมิภาค รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี Read More..
Created by dipuser 11/27/2014 10:39:28 AM

ศููนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานขายเพื่อรุก AEC"

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย Read More..
Created by dipuser 11/27/2014 10:19:56 AM

ศููนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ออกพบผู้ประกอบการโครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายสู่ AEC

นำทีมโดย นายสมชัย เผ่าผา หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรม เขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย วันที่ 25 ... Read More..
Created by dipuser 11/27/2014 9:45:30 AM

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมประยุกต์งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ประกาศราคากลาง :1,000,000 บาท จ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริม... Read More..
Created by dipuser 11/27/2014 10:18:50 AM

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ส่วนกลาง)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 50.00 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ... Read More..
Created by dipuser 11/26/2014 4:11:20 PM

Page 12 of 17First   Previous   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Next   Last