|  
You are here : News
News
Category

ประกาศราคากลาง การจ้าง "วินิจฉัยสถานประกอบการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน"

สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง ดำเนินการจ้าง "วินิจฉัยสถานประกอบกา... Read More..
Created by dipuser 11/26/2014 2:16:14 PMศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยให้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการพัฒ... Read More..
Created by dipuser 11/28/2014 11:53:10 AMศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โครงการการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โครงการการประยุกต์... Read More..
Created by dipuser 11/28/2014 10:11:02 AM

ศููนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 พาคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าติดตามผลการดำเนินงาน

พาคณะท่าน ผอ. ทัศนียา ลัธรนันท์ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบ... Read More..
Created by dipuser 11/28/2014 10:06:03 AM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ขอประกาศราคากลางโครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ขอประกาศราคากลางโครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาด... Read More..
Created by dipuser 11/28/2014 5:54:47 AM

Page 11 of 17First   Previous   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Next   Last