|  
You are here : News
News
Category

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหรรมภาคที่ ๔ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเงินสมทบเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (TF)

มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (TF) กิจกรรมฝึกอบรมระย... Read More..
Created by dipuser 12/9/2014 2:42:27 PM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้าอาคารหอพักศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้าอาคารหอพักศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที... Read More..
Created by dipuser 12/9/2014 2:17:12 PM

image

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะสื่อมวลล่อเรือตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ณ วัดหงษ์ปทุมวาส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 ธ... Read More..
Created by dipuser 12/9/2014 1:20:57 PM

image

นายธเนศ เมฆลาย ผู้อำนวยการฯ จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และพระนารายณ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศภ.5 เพื่อความเป็นศิริมงคล

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น โดยผู้อำนวยการฯ นายธเนศ เมฆลาย และเจ้าหน้าที่ ศภ5.กสอ.จัดพิธ... Read More..
Created by dipuser 12/9/2014 12:15:25 PM

image

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 จังหวัดชลบุรี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และการทำกลยุทธ์ด้านการตลาดยุคใหม่”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ แ... Read More..
Created by dipuser 12/9/2014 11:31:17 AM

ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาที่ปรึกษาด้านการเพิ่มทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ประกาศราคากลาง: 320,000 บาท จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาที่ปรึกษาด้าน... Read More..
Created by dipuser 12/9/2014 10:14:28 AM

image

ประกาศราคากลางโครงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการเชื่อมโยงาน... Read More..
Created by dipuser 12/8/2014 5:42:25 PM

image

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมรายสาขา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๑

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมรายสาขา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กองพัฒนาอุ... Read More..
Created by dipuser 12/8/2014 4:52:54 PM


image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการ CF พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับ... Read More..
Created by dipuser 12/8/2014 2:27:28 PM

Page 1 of 17First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last